8. Pokaždé, když od tebe uteču

Pokaždé, když od Tebe uteču
a vrátím se,
vidím Tvé Oči
více osvěcující než dříve
a cítím Tvé Srdce
více odpouštějící než dříve.