84. Jitro jeho života

Jitro jeho života vidělo Boží Nohy Odpuštění.
   
Pozdní večer jeho života uvidí Boží Oko Soucitu.