86. Tři Himálajské modlitby

Tři Himálajské modlitby:

Pane, dej mi schopnost milovat
Tvé Nohy Odpuštění bezvýhradně.

Pane, dej mi schopnost milovat
Tvé Srdce Soucitu neúnavně.

Pane, dej mi schopnost milovat
Tvé Oko Spravedlnosti nepodmíněně.