96. Můj život potřebuje vedení

Pozornost —
mé tělo potřebuje pozornost.

Povzbuzení —
mé vitálno potřebuje povzbuzení.

Inspirace —
má mysl potřebuje inspiraci.

Aspirace —
mé srdce potřebuje aspiraci.

Vedení —
můj život potřebuje vedení.