98. Bůh se mě soucitně ptá

Bůh se mě soucitně ptá:
„Budeš k dispozici?“

Nikdy se mě neptá:
„Budeš schopen?“