36.

Když žertem říkám Bohu,
že můj život je tajná kniha,
Bůh s úsměvem a pýchou dodává:

„A také kniha posvátná.