37.

Vím, že Boží Láska
mě stvořila dobrého.
Bůh s úsměvem a pýchou dodává:

„Nejen dobrého,
ale velmi, velmi dobrého.“