10.

„Otče, jak je to možné, že se chovám jako žebrák? Proč potřebuji lásku svých dětí? Copak mi nestačí Tvá Božská Nekonečná Láska?“

„Zajisté, Můj synu, Má Božská Nekonečná Láska ti bohatě stačí. Bohužel, ty i Já trpíme stejnou nemocí, odvěkou nemocí. Chceme být milováni svými nejbližšími a nejdražšími. Chceme být milováni naším stvořením.“

„Otče, řekni mi prosím několika slovy, co láska skutečně znamená.“

„Synu, láska znamená úplnou a dokonalou jednotu a naplněnou skutečnost.“

Sri Chinmoy, Otec a syn, Madal Bal, 2003