9.

„Otče, řekni mi upřímně, milují mne mé duchovní děti opravdu?“

„Synu, řekni Mi potají, miluješ je Ty bezvýhradně?“

„Ano, Otče, miluji. Kdybych nemiloval, pak bych Tě požádal a přinutil, abys mě ve svém nepodmíněném Soucitu vzal na jiný svět.“

„Synu, máš pravdu, máš naprostou pravdu. Řekni mi tedy, co si myslíš o svých dětech, když máš dobrou náladu? Co si myslíš o jejich lásce?“

„Otče, myslím, že se snaží, cítím, že se snaží.“

„Synu, Já vím, že se jim to daří. Ujišťuji tě, že se jim to daří.“

Sri Chinmoy, Otec a syn, Madal Bal, 2003