31.

„Otče, moji lidští předkové z dávné minulosti se obávají Slunce mého Poznání. Moji božští předkové z dávné minulosti se obávají Noci Nevědomosti, která je přede mnou. Moji lidští předkové jsou na mě hrdí, protože cítí, že jsem opravdu velký. Moji božští předkové jsou na mě hrdí, protože je překonávám.“

„Synu, Já se tě obávám, protože – ve vzácných chvílích – se na Mne rozzlobíš, a jsem na tebe hrdý, protože Mne vždy posloucháš.“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Otec a syn.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2003.

Toto je 3010th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Otec a syn, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »