32.

„Otče, moji předchůdci jsou jednoduše ohromeni Úsvitem mé Dokonalosti. Moji následovníci jsou naprosto ohromeni Trnem mé Nedokonalosti.“

„Synu, Já jsem tiše ohromen tvým zářivým osvícením a tvým zádumčivým zklamáním.“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Otec a syn.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2003.

Toto je 3010th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Otec a syn, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »