Je meditace pro každého, bez ohledu na to, jestli ten člověk vědomě hledá Boha?

Sri Chinmoy: Ano, meditace je pro každého, ať již hledá Boha vědomě nebo ne. Hlavně si musí člověk uvědomit, jak daleko chce dojít. Někdo může studovat ve školce. Naproti tomu někdo jiný může jít na střední školu a vysokou školu a získat vysokoškolský titul nebo doktorát. To je ale vnější vědění. Meditace nám dává vnitřní moudrost.

Můžete být spokojeni s trochou vnitřní moudrosti. Na druhou stranu ale možná zjistíte, že budete spokojeni jen s nezměrným mírem, světlem a blažeností. Záleží to tedy na tom, kde se chce hledající zastavit. Tak jako chodíme do školy za vnějším poznáním, musíme meditovat, abychom získali vnitřní moudrost. Jestliže chce být hledající spokojen jen se zlomkem míru, světla a blaženosti, pak je získá. A pokud chce získat nezměrný mír, světlo a blaženost, pak je také získá za předpokladu, že bude nadále pravidelně, oddaně, oduševněle, bezvýhradně a bezpodmínečně meditovat.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 6.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1976.

Toto je 292nd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Plamenné vlny, část 6, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »