Je možné, aby někdo dosáhl stavu realizace Boha tím, že se bude oddaně věnovat svému náboženství?

Sri Chinmoy: Ano, tím že se někdo věnuje svému vlastnímu náboženství, může realizovat Boha. Ale musí cítit, že existuje něco vyššího a hlubšího než náboženství, a tím je stálý vnitřní pláč. Náboženství nám řekne, že Bůh je. Řekne nám, že musíme být dobří, musíme být laskaví, musíme být prostí, upřímní a čistí. Toto vše nám náboženství nabízí. To je obecné náboženství. Ale kromě toho existuje také duchovní náboženství, které je vyšší a hlubší. To nám říká, že nestačí, abychom věděli, že Bůh existuje. Musíme Jej také vidět, musíme Jej cítit, my do Něj musíme vrůst. A to děláme pomocí modlitby a meditace.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 6.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1976.

Toto je 292nd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Plamenné vlny, část 6, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »