Jaký je nejlepší způsob inspirovat ostatní v duchovním životě?

Sri Chinmoy: Nejefektivnějším způsobem, jak inspirovat ostatní, je stát se samotnou aspirací. Stanete-li se ztělesněním aspirace, ostatní automaticky získají inspiraci. Možná nejste aspirací zaplaveni neustále, ale určité množství máte, protože vedete duchovní život a oduševněle se snažíte získat mír, světlo a blaženost v nezměrné míře.

Nemůžete jít na ulici a každému říkat: „Mám Mír, mám Světlo a Blaženost. Jen pojď a vezmi si je ode mne.“ Řeknete-li někomu, že mu to můžete dát, jen se vám bude smát. Musíte se dívat kolem, pozorovat, kdo je nablízku a potom se ponořit hluboko dovnitř a zevnitř se snažit pocítit, koho byste mohli oslovit. Když uvnitř ucítíte, že toho a toho by to mohlo zajímat, tak jen potom mu můžete nabídnout svou inspiraci.

A tak nejprve zkuste zevnitř zjistit, zda budou nebo nebudou vaše poselství, vaše pravda a zájem přijaty. Jen tehdy získáte toho správného člověka. Jinak můžete jít na ulici, vykřikovat, že můžete něco nabídnout, ale nikdo nepřijde. Ale jestliže si vyberete zevnitř, tak tam bude možnost, že se vám podaří inspirovat ostatní.

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 8, (knižně nevydáno), 2016