Proč Bůh stvořil zlo?

Sri Chinmoy: To, co vy nazýváte zlem, já nazývám nevědomostí. Mezi zlem a nevědomostí je veliký rozdíl. Nevědomost je zkušenost a tato zkušenost mě nakonec zavede k vyšší pravdě. Jdeme od malého světla k většímu světlu a k největšímu světlu. To, co vy nazýváte zlem a hříchem, jsou ve skutečnosti zážitky spoutání a nedokonalosti. Zlo je v naší mysli. V našem aspirujícím srdci není nic takového jako zlo, ale jen nedokonalost. A tato nedokonalost může být snadno zdokonalena, když se modlíme k Bohu pro Světlo, Mír a Blaženost.
Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 8, (knižně nevydáno), 2016