Sloužit vám

Jsem každému z vás nanejvýš vděčný za to, že jsem vám mohl posloužit. Sloužit vám, znamená sloužit našemu Věčnému Otci.

Sri Chinmoy zpívá Gájatrí mantru:

Aum bhur bhuvah svah
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yo na pracodayat.

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 8, (knižně nevydáno), 2016