Je vzájemné porozumění a úcta možná mezi různými náboženstvími světa?

Sri Chinmoy: Je to nejen možné, ale je to i praktické a nevyhnutelné. Není-li tam vzájemné porozumění, pak nemůže existovat žádná úcta; není-li vzájemná úcta, pak nemůže existovat ani vzájemné porozumění. Vzájemné porozumění a vzájemná úcta jdou ruku v ruce. Pokud existuje vzájemné porozumění a vzájemná úcta, tak jen tehdy mohou různá náboženství cítit trvalou harmonii.

Každé náboženství si musí uvědomit, že aby bylo úplné, dokonalé a celé, musí cítit svou přítomnost v srdci jiných náboženství. Stejně tak ostatní náboženství musí také cítit přítomnost tohoto náboženství. Každé náboženství musí cítit svou přítomnost v srdci jiných náboženství. Také musí každé náboženství cítit, že je jen větví, a není celým stromem. Strom je Bůh nebo Pravda. Některá náboženství nevěří v Boha nebo je pro ně obtížné odhalit existenci Boha, ale věří v existenci Pravdy. Neexistuje žádné náboženství na světě, které nevěří v existenci Pravdy. Takže pokud náboženství věří v existenci Pravdy, pak je to víc než dost. Tato existence Pravdy je strom Skutečnosti života na Zemi. Pokud je Skutečnost strom, pak bude mít samozřejmě několik větví a každá větev je náboženstvím.

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 9, (knižně nevydáno), 2016