Kdy Bůh chce, aby se pronášelo Jeho Jméno?

Sri Chinmoy: Bůh chce, aby se Jeho Jméno pronášelo ve kterýkoliv okamžik, na kterémkoliv místě a každou lidskou bytostí. Jsme Jeho ovocem. Jestliže si je ovoce vědomo svých semínek, tak bude chutnat mnohem lépe. To znamená, že jednotlivci budou lepší nástroje, budou více osvícení hledající a více naplňující hrdinní bojovníci Boha pro projevení Boha zde na zemi.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 10.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 371st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Plamenné vlny, část 10, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »