Jak můžeme naplnit srdce a duši dětí ve světě?

Sri Chinmoy: Srdce a duši dětí ve světě můžeme naplnit jen tak, že se staneme srdcem a duší dětí. Co to znamená? V každém okamžiku si musíme pěstovat dychtivost učit se věci, které jsou osvěcující a naplňující. V každém okamžiku musíme mít nadšení a dychtivost dozvědět se více o pravdě, více o světle, více o blaženosti. To, co nám dá dětské srdce a dětskou duši, je naše dychtivost učit se. A jedině tím, že budeme mít dětské srdce a dětskou duši, můžeme naplnit srdce a duši dětí v celém světě.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 10.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 371st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Plamenné vlny, část 10, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »