Potřebujeme trpělivost stále?

Sri Chinmoy: Ano, trpělivost potřebujeme stále. Musíme ale poznat rozdíl mezi trpělivostí a tolerancí. Někdy si myslíme, že odevzdaná tolerance je trpělivost, ale tak to není. Tolerujeme něco, jen protože cítíme, že nám nic jiného nezbývá. Taková tolerance ale není žádná trpělivost. Ne, skutečnou trpělivost musíme použít jako moudrost. Skutečná trpělivost je jednota. Skutečná trpělivost bude čekat po Věčnost, zatímco bude jedinec postupovat kupředu. Pokud se bude roli trpělivosti snažit hrát jen tolerance, nedojde ke skutečnému uspokojení.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 12.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 373rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Plamenné vlny, část 12, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »