Dříve jsem cítil a viděl kolem svého srdce zlaté světlo, ale teď už ne. Jak mohu znovu získat tuto překrásnou skutečnost?

Sri Chinmoy: Začněme s pojmem zlaté světlo. Každý druh světla má svůj význam. Zlaté světlo ve skutečnosti přichází ze sféry vědomí, kterou nazýváme supermysl. Supermysl je nekonečně výš než fyzická mysl. Nad fyzickou myslí sídlí intuice, nad ní sídlí nadmysl a nad nadmyslí sídlí supermysl. Zlaté světlo sestupuje ze supermysli.

Toto zlaté světlo má zvláštní význam. Zlaté světlo je božské projevení. Když toto světlo božského projevení sestupuje dolů a dotkne se pozemského vědomí, zčervená. Někdy se toto světlo stáhne, když cítí, že kvůli nedostatku čistoty není schopno zůstat v srdci. Pokud srdce není čisté, je pro světlo nemožné tam zůstat nastálo. Když je srdce čisté, toto světlo pracuje co nejlépe a nejuspokojivěji především v oblasti srdce a potom se přesune do vitálna a do fyzického.

Jestliže toto světlo nevidíte, nepropadejte depresi. Ono pracuje na jiné úrovni vědomí. Když uvidí začátečník světlo, cítí, že udělal úžasný pokrok. V některých případech je to pravda. Bůh vám dá světlo a vy se přirozeně zkusíte ponořit hluboko do moře duchovnosti. Jestliže ale Bůh cítí, že světlo není potřeba a že to, co potřebujete, je mír, potom bude skrze vás jednat jiným způsobem. Ve vás, kvůli vaší hojné čistotě, světlo stále zůstává. Nyní pracuje ve vašem vitálnu a občas vstoupí i do fyzického. Není potřeba, abyste znovu získal viditelnou přítomnost světla. Chcete-li následovat duchovní cestu, to, co chcete, není světlo — je to Boží neustálý Zájem o vás, Boží opravdová Láska a Boží Požehnání. Když máte Boží Zájem, ten si může vzít podobu Světla, Míru nebo Síly. Nejdůležitější ze všeho je těšit Boha Božím vlastním Způsobem. Můžete silou své odevzdanosti žádat: „Bože, udělej mě čím chceš, abych mohl být Tvým nástrojem.“ Zkoušíte znovu získat překrásnou přítomnost tohoto světla. Ale nejvyšší uspokojení nezískáte, protože nenaplníte Boha Jeho vlastním Způsobem. Chcete-li Milost Boha, mohu se za vás modlit a ujišťuji vás, že získáte zlaté světlo nazpět. Ale nepotěší vás to, protože víte, že nejvyšší cíl je těšit Boha Jeho vlastním Způsobem. Když nám dá Bůh zážitek, měli bychom Mu být nanejvýš vděčni. A když nám ho nedá, musíme Mu být vděčni stejně, protože On ví, co je pro nás nejlepší. Vaší úlohou je věrně, z celého srdce a oduševněle meditovat, a Boží úlohou je dát vám Světlo, Požehnání, Mír nebo Sílu. Bůh vám dá to, co má a čím je, jestliže Mu dáte to, co máte a čím jste. Co máte, je nevědomost a čím jste, je aspirace. A tak má prosba k vám je, abyste těšil Boha Jeho vlastním Způsobem a nestaral se o věci, které jste jednou měl a nyní vám chybí.

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 3, (knižně nevydáno), 2016