Jak mohu v práci ovládat své emoce? Je tam tolik nespravedlnosti a nemůžeme udělat nic, co by nám pomohlo.

Sri Chinmoy: Říkáš, že nemůžeš nic dělat, ale já ti ukážu způsob, jak se chránit. Tady jsme teď pět nebo deset minut meditovali. Tato meditace má skutečnou sílu. Ve tvojí práci je mnoho nespravedlnosti. Samotná nespravedlnost je určitý druh negativní, ničivé síly. Nespravedlnost je nebožská síla a spravedlnost je božská síla. Nespravedlnost tě teď ve tvém životě trápí. Existuje ale něco, co se nazývá Boží Světlo. Boží Světlo tě může dobře chránit, aby tě neovlivňovala nespravedlnost. Je pravda, že nemůžeš změnit myšlení lidí, kteří jsou příčinou nespravedlnosti, ale můžeš chránit sám sebe. Vnitřně na tebe útočí, protože se bojíš nebo nemáš dostatek síly jim to vrátit. Ale když budeš velmi silný, vnitřně velmi silný, tvoje síla tě zavede na nějaké jiné místo nebo tě osvítí. Vstoupíš-li vážně do duchovního života, Boží Soucit tě před touto nespravedlností ochrání.

Další, rychlejší způsob, jak se chránit, je mít v mysli mír. Při naší úterní meditaci snášíme dolů Mír, který je velmi pevný. Není to něco, co si jen představujeme. Můžeš tento Mír cítit; při naší společné úterní meditaci můžeš plavat v moři Míru. Tady při páteční meditaci můžeš také cítit Mír, když přijdeš. Nespravedlnost je nebožská síla, ale Mír je nekonečně silnější božská zbraň. Je to pevná síla. Když máš Mír, žádná lidská síla tě nemůže rozčílit.

Chcete-li se bránit či chránit, snažte se vždy užít vyšší zbraň. Pokud vám lidé něco řeknou a vy jim to oplatíte na stejné úrovni, nikdy to neskončí. Na druhou stranu, když prostě jen spolknete svůj hněv, budou vás nadále využívat. Ale když ve vás spatří a ucítí ohromný vnitřní mír, který můžete získat ze své meditace, spatří ve vás cosi, co nemůže být nikdy překonáno. Uvidí ve vás změnu a tato změna je nejenom uvede do rozpaků, ale také je postraší a vyleká. Ucítí, že jejich zbraně jsou zbytečné.

Mír je ta nejúčinnější zbraň, kterou přemůžete nespravedlnost. Když se budete modlit nebo meditovat, celá vaše bytost bude zaplavena mírem. To není nic pomyslného. Můžete cítit mír; můžete plavat v moři míru. Pak nehledě na to, co ostatní dělají, můžete cítit, že jsou to jen děti, které si před vámi hrají. Řeknete si: „Jsou to jen děti. Co více bych od nich mohl očekávat?“ Doposud jste se místo toho rozzlobili nebo byli podráždění, protože věkem jsou dospělí. Pokud se pravidelně modlíte a meditujete, brzy ucítíte, že váš mír je nekonečně silnější, více naplňující a více posilující než nešťastné situace, které vytvářejí druzí.

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 1, (knižně nevydáno), 2016