Mají psychické bytosti nějaké pevné charakteristiky, jako věk, nebo rostou a mění se jako člověk?

Sri Chinmoy: Psychická bytost je ve stálém procesu evoluce. Zajímáte-li se ale o takzvané fyzické charakteristiky, tak chci říct, že v lidské bytosti ji uvidíte v její rostoucí podobě od malého dítěte až do věku kolem dvaceti dvou let. Ale toto je psychický věk, ne lidský věk. Když vidíme mladého člověka kolem dvaceti nebo dvaceti dvou let, je zcela dospělý. Po těchto letech obvykle člověk již nezískává fyzickou sílu. Ale psychická bytost získává stále další a další sílu. Psychická bytost není jako lidská bytost, která se po čtyřiceti, padesáti nebo šedesáti letech zhoršuje a stárne. Síla psychické bytosti se bude stále vždy zvyšovat a zvyšovat. Ale základní charakteristiky si někdy udrží a někdy ne. Záleží na tom, jak chce psychická bytost těšit Nejvyššího, vnitřního Kormidelníka. Některé psychické bytosti cítí, že když si podrží své charakteristické vlastnosti, budou schopny lépe poznat, jak mají jednat. Ale některé se nestarají o svoji individualitu. Říkají: „Nechceme žádné vlastní charakteristiky. V každý okamžik se necháme tvarovat božským Světlem. Božské Světlo pro nás udělá všechno.“ Psychická bytost a duše nemají nekonečnou Sílu. Nekonečnou Sílu, nekonečné Světlo, nekonečnou Blaženost má jenom Nejvyšší. Když nezměrné, nekonečné Světlo sestoupí seshora do psychické bytosti, psychická bytost ztratí automaticky všechny své vlastní charakteristiky a osobnost, dokonce i když je ta osobnost božská. Psychická bytost je velmi, velmi krásná, neobyčejně krásná. Není možné ji popsat slovy ani si ji představit. Některé psychické bytosti upřednostňují své vyjádření ve skrze Krásu, některé skrze Lásku, některé skrze Sílu, některé skrze Blaženost a některé skrze mnoho dalších božských kvalit. Když vidíte někoho, kdo je k lidem velmi laskavý a vždy pozorný, tehdy možná chce psychická bytost vyjádřit skrze něj své Světlo ve formě božské Lásky. Když někdo projevuje neustále svůj aspekt síly — ne síly, která ničí, ale síly, která dodává energii a pomáhá ostatním — tehdy se chce psychická bytost vyjádřit skrze Sílu. Stejně jako duše, každá psychická bytost chce nabídnout nebo projevit konečnou Pravdu svým specifickým způsobem. A také jako některé duše, které chtějí projevit Nejvyššího dvěma způsoby, to mohou dělat stejně i psychické bytosti.
Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 5, (knižně nevydáno), 2016