Může Mistr vést nové žáky poté, co opustil tuto zem?

Sri Chinmoy: Zajisté, je to možné. Podívejte se například na Krista. Velcí Mistři jako Kristus, Sri Krišna, Buddha, Rámakrišna a další mohou vést a vedou své následovníky. Mají volný přístup k pozemskému vědomí nehledě na to, kde jsou. Ale obyčejní duchovní Mistři to nemohou dělat. Je tolik učitelů, hinduistických duchovních a dalších, kteří to nemohou dělat. Někteří nemohou vést své žáky, ani když jsou na zemi. Mají miliony žáků a nemají sílu je vést, dokonce i když jsou přímo před jejich nosem. Jaká je tady naděje, že je povedou, až budou v Nebi?

Na druhou stranu to záleží i na žákovi. Je-li to skutečně prvotřídní žák, který na Mistra neustále myslí a medituje, tak je pro Mistra mnohem snazší ho vést. Pokud je to však žák čtvrté třídy, který je neustále zaměstnán světskými myšlenkami a představami, jak mu Mistr může ukázat, že jej vede? Záleží to tedy na kvalitě Mistra a vnímavosti žáka.