Měli bychom se snažit zůstat s učitelem v kontaktu, když opustí tělo?

Sri Chinmoy: To záleží na vztahu, jaký si učitel a student vytvořili. Řekněme, že váš učitel zemřel a vy jste s ním neměli žádné blízké spojení. Můžete říci, že váš učitel byl velmi velký, ale jaké spojení jste s ním měli? Má-li učitel deset tisíc žáků a vy nejste jedním z těch blízkých, nemůžete od něj nic očekávat jen proto, že je velmi velký. Musíte vědět, jaké spojení jste s ním měli. Byl vám blízký? Měli jste s ním někdy nějaký osobní kontakt, nějaký vážný rozhovor? Měli jste s ním nějaký vnitřní kontakt, zatímco byl na zemi? To jsou věci, které musíte vzít v úvahu. Jen to, že je velký, nijak nezaručuje, že si s ním dokážete udržet jakékoliv vnitřní spojení, pokud vám slavnostně neslíbil, že převezme zodpovědnost za váš vnitřní život. Řekněme, že váš otec byl výborný lékař, ale teď není na zemi. Trpíte-li nějakou nemocí, budete myslet na svého otce v nebi, aby vás vyléčil? Ne. Někdo může být v lékařské profesi nekonečně horší než váš otec, ale pro okamžité vyléčení půjdete k němu. Vyléčí vás, neboť je ještě na zemi.

Máte-li Mistra, jako je Sri Krišna, Buddha či Kristus — Mistra, který je plně sjednocen s Božím vědomím — pak když na něj meditujete, nabízíte svou samotnou existenci Nejvyššímu, Všemohoucímu Otci. Na zemi je mnoho duchovních Mistrů, kteří realizovali Boha, avšak pokud jste si s nimi nevytvořili silné spojení, zatímco jsou na zemi, bude pro vás těžké, ne-li nemožné, si s nimi udržet nějaké spojení poté, co opustí tělo.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Bůh, Avatáři a jogíni.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2016.

Toto je 321st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Bůh, Avatáři a jogíni, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »