Můžete nám vysvětlit rozdíl mezi Avatárem a dokonalým Mistrem?

Sri Chinmoy: Avatár je přímým představitelem Nejvyššího, představitelem nejvyššího stupně. Dokonalý Mistr je také představitelem Nejvyššího. Jestliže je někdo skutečným Avatárem, pak je také dokonalým Mistrem, a je-li dokonalým Mistrem nejvyššího stupně, je také Avatárem.

Na druhou stranu musí být pro každého hledajícího jeho Mistr dokonalý. Váš Mistr je dokonalý pro vás a Mistr někoho jiného je dokonalý pro něj. Žáci by svého Mistra měli považovat za dokonalého. Jen tehdy budou moci postupovat vpřed. Jinak se žák nic nenaučí. Duchovnost není jako vyučovací hodina ve škole, kde váš učitel ví o trochu víc než vy. Ačkoliv má váš učitel zeměpisu mnoho nedostatků, musíte k němu jít, odevzdat se mu a všechno se od něj učit jen proto, že musíte zeměpis studovat.

Pokud jde ale v duchovním životě o vnitřní světlo, vnitřní poznání a vnitřní moudrost, musíte cítit, že váš Mistr je dokonalý. Nemáte-li pocit, že váš Mistr je dokonalý, nedokážete dojít příliš daleko. Jestliže od začátku cítíte: „On ví jen o trochu víc než já; není úplně dokonalý,“ pak nedokážete dělat pokrok. Žáci si mohou o Mistrovi někoho jiného myslet, že je absolutně zbytečný; to nevadí. Každý žák by měl ale cítit, že jeho vlastní Mistr je pro něj dokonalý. Nevidí-li žák v Mistrovi dokonalost, jak ji může mít ve svém vlastním životě? Pouze když vidí u někoho jiného stejnou věc, po které touží, bude usilovat o její dosažení. Jestliže ale ve svém Mistrovi nevidí to, co chce, je nesmyslné, aby s ním zůstával. Aby spatřil dokonalost, musí jít k jinému Mistrovi.

V případě Avatára je to úplně jinak. Avatár je přímým potomkem Boha, a tak musí být dokonalý v pravém slova smyslu, neboť představuje to Nejvyšší. Ostatní Mistři jsou také potomky Boha, ale musíte si uvědomit, že je velký rozdíl mezi profesorem s doktorátem a učitelem ve školce. Na druhou stranu někdo prohlašuje, že jeho Mistr je nejvyšší Avatár, což může způsobit hádky a boje s ostatními, kteří si myslí o svých Mistrech totéž. Bůh Sám ví, kdo je Avatár, kdo je jogín a kdo je svámí. Takže nezáleží na tom, čí Mistr je Avatár nebo jogín nebo dokonalý Mistr. To nejlepší pro každého žáka je, aby nejen cítil, že jeho vlastní Mistr by měl být dokonalý, ale že je skutečně dokonalý. Nemá-li žák tento pocit, pak nemůže udělat podstatný pokrok v duchovním životě.