Realizovali španělští mystici Boha?

Sri Chinmoy: Slovo „mystik“ je velice neurčité a komplikované. Ne všichni španělští mystici byli realizovaní, někteří z nich ale dozajista byli. Mnozí z nich jen na nějaký čas vstoupili do mystického světa a psali poezii, a tak podobně. Proč se ale ptát jen na španělské mystiky? Byla spousta mystiků, velmi málo jich však bylo realizovaných. Na druhou stranu, jakmile se stali skutečnými milovníky Boha, skutečnými aspiranty, už nebyli nadále mystiky. Z tohoto hlediska mohu říci, že jogín je mystikovi nekonečně nadřazen.