12 Vyhnán

VYHNÁN

Když tančím s pochybností,
jsem vyhnán
z Božího Království Světla.

Když zpívám se strachem,
jsem vyhnán
z Božího Království Blaženosti.

Když mluvím s žárlivostí,
jsem vyhnán
z Božího Království Lásky.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 3, (knižně nevydáno), 2014