29 Když jsem spatřil

KDYŽ JSEM SPATŘIL,
KDYŽ JSEM SE DOTKL

Když jsem spatřil
plamen žijící lásky,
můj život nářku
se stal Úsměvem Božskosti.

Když jsem se dotkl
dýchající Svatyně Boha,
mé srdce blaženosti
se stalo Pýchou Nesmrtelnosti.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 3, (knižně nevydáno), 2014