32 Sílu potřebuješ

SÍLU POTŘEBUJEŠ,
SÍLU DOSTANEŠ

Je třeba
síla činu.
Více třeba je
síla milosti.
Nejvíce třeba je
síla odevzdání.

Jak získat sílu činu?
Plač uvnitř.
Jak získat sílu milosti?
Zůstaň uvnitř.
Jak získat sílu odevzdání?
Létej uvnitř.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 3, (knižně nevydáno), 2014