38 Přitažlivosti

PŘITAŽLIVOSTI

Včera
mě, mou zmatenou mysl, přitahovala
nicota věcí.

Dnes
mě, mé bezmocné srdce, přitahuje
pozemská krása věcí.

Zítra
mě, můj osvícený život, bude přitahovat
Nebeská blaženost věcí.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 3, (knižně nevydáno), 2014