45 Tenkrát a nyní

TENKRÁT A NYNÍ

Byla doba,
kdy jsem byl smutkem
skličující myšlenky.

Byla doba,
kdy jsem byl bláznovstvím
nesnesitelné myšlenky.

Ale nyní
jsem rozlehlostí
myšlenky bez obzoru,
jsem jasností
sluneční myšlenky.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 3, (knižně nevydáno), 2014