50 Ó velká tího dnešních hodin

Ó VELKÁ TÍHO DNEŠNÍCH HODIN

Ó velká tího dnešních hodin,
zítra budu meditovat
a odletím.

Ó velká tího dnešních hodin,
zítra budu meditovat
a své srdce učiním Bohem.

Ó velká tího dnešních hodin,
zítra budu meditovat
a pták Věčnosti mi nabídne
svá křídla,
abych létal po obloze duše
Nesmrtelnosti Nekonečnosti.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 3, (knižně nevydáno), 2014