2 Když jsem zkoumal

KDYŽ JSEM ZKOUMAL

Když jsem zkoumal,
hranice své mysli,
objalo mě Světlo Rozlehlosti.
Když jsem zkoumal
hranice svého srdce,
objala mě Výška Jednoty.
Když jsem zkoumal
hranice své duše,
můj pláč našel svůj dokonalý domov
v Božím Úsměvu
a Boží Úsměv našel svůj dokonalý Domov
v mém pláči.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 1, (knižně nevydáno), 2014