25 Tvůj nevítaný host

TVŮJ NEVÍTANÝ HOST

V minulosti,
když k tobě Bůh přišel,
byl jsi hluboce pochybovačný.
Dnes ráno
k tobě Bůh znovu přišel.
Otevřeně jsi Jej zpochybnil.
Bůh k tobě přijde
znovu a znovu,
dokonce i když zajdeš tak daleko,
že Jej budeš bezcitně nenávidět.
Proč? Proč?
Protože ubohý Bůh se neodváží
žít bez tebe.
Jsi Jeho Duší.
Jsi Jeho Cílem.
Jsi Jeho Vším.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2014.

Toto je 97th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Zlatá loď, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »