25 Tvůj nevítaný host

TVŮJ NEVÍTANÝ HOST

V minulosti,
když k tobě Bůh přišel,
byl jsi hluboce pochybovačný.
Dnes ráno
k tobě Bůh znovu přišel.
Otevřeně jsi Jej zpochybnil.
Bůh k tobě přijde
znovu a znovu,
dokonce i když zajdeš tak daleko,
že Jej budeš bezcitně nenávidět.
Proč?
Proč?
Protože ubohý Bůh se neodváží
žít bez tebe.
Jsi Jeho Duší.
Jsi Jeho Cílem.
Jsi Jeho Vším.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 1, (knižně nevydáno), 2014