36 Věř jim

VĚŘ JIM

Světlo lásky
ti říká:
jsi tak sladký
jako Boží Srdce.
Světlo oddanosti
ti říká:
jsi tak čistý
jako Boží Duše.
Světlo odevzdání
ti říká:
jsi tak nepostradatelný
jako Bůh Sám.
Věř jim.
Vůči strohé lži
jsou dokonalými cizinci.
Opakuji.
Věř jim.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 1, (knižně nevydáno), 2014