38 Běda

BĚDA

Nemyslím na Boha,
ale to není to,
co bolí mě a mé srdce.
Nemiluji Boha,
ale to není to,
co mučí mě a mou duši.
Nejsem jiným Bohem.
Běda,
to je to, co zabíjí mě,
mou loď modrého snu
a můj Zlatý Břeh.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 1, (knižně nevydáno), 2014