6 Písně rozšíření

PÍSNĚ ROZŠÍŘENÍ

Rozšiř svou neaspirující osobnost.
Hle, jsi úlomkem
a úplně odloučen.
Rozšiř svou aspirující osobnost.
Hle, hledáš
a významně uspokojuješ.
Rozšiř svou odevzdanou osobnost.
Hle, odhalil jsi
a nanejvýš jsi projevil
Boha Snílka v sobě
a sebe Stoupence Boha.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 1, (knižně nevydáno), 2014