10 Proto jsi neuspěl

PROTO JSI NEUSPĚL

Byla to slabá příprava.
Proto
jsi neuspěl.

Byl to špatný odhad.
Proto
jsi neuspěl.

Byla to náhlá sklíčenost.
Proto
jsi neuspěl.

Bylo to bezdůvodné odevzdání.
Proto
jsi neuspěl.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 2, (knižně nevydáno), 2014