10 Proto jsi neuspěl

PROTO JSI NEUSPĚL

Byla to slabá příprava.
Proto
jsi neuspěl.

Byl to špatný odhad.
Proto
jsi neuspěl.

Byla to náhlá sklíčenost.
Proto
jsi neuspěl.

Bylo to bezdůvodné odevzdání.
Proto
jsi neuspěl.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 2.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2014.

Toto je 98th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Zlatá loď, část 2, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »