37 Ó má aspirace

Ó MÁ ASPIRACE,
Ó MÁ ASPIRACE

Ó má spalující touho,
nejsi mou nestoudnou hanbou?
“Ano, jsem.
Ale Bůh mne stále miluje.


Ó má planoucí aspirace,
nejsi mým naplňujícím slibem Bohu,
mému věčnému Otci?
“Ne, nejsem.
Jsem pouhým služebníkem Milosti
A synem Skutečnosti Boha.

Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 2, (knižně nevydáno), 2014