44 Ještě jedno jméno

JEŠTĚ JEDNO JMÉNO

Mysli, copak nevíš,
že máš ještě jedno jméno:
nenasytná zvědavost.

Srdce, copak nevíš,
že máš ještě jedno jméno:
ničivá nejistota.

Duše, copak nevíš,
že máš ještě jedno jméno:
skutečnost Lodi snů.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 2, (knižně nevydáno), 2014