1.

Boží Soucitné Oko
ze mě dělá milionáře.
Mé šťastné srdce
dělá z Boha multimilionáře.