11.


Můj Pane,
občas se na mě usmíváš;
divím se proč.
Můj Pane,
občas pro mě pláčeš;
divím se proč.
„Mé dítě,
usmívám se, když je tvé srdce
pouze pro Mě.
Pláči, když nenalézám
tvé srdce uvnitř svého Srdce.“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Boží Soucitné Oko a mé šťastné srdce.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2007.

Toto je 1000th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Boží Soucitné Oko a mé šťastné srdce, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »