30.

Nemluvím s Bohem,
když se má mysl na Něj hněvá.
Bůh nemluví se mnou,
když mé srdce po Něm nehladoví.