41.

Přijetí sama sebe
mě činí statečným.
Má závislost na Bohu
mě činí dokonalým.