45.

Běda, jsem naprosto ztracen.
Chci dobýt Boží svět.
Bůh chce, abych dobyl
Jeho Srdce.