48.

Boží Oko Soucitu
si mě vybralo
dlouho před tím, než jsem si vybral
Boží Nohy Ochrany.