76.

Úplně každý den
mé srdce dováží z Nebe
Boží Odpuštění
a vyváží ze Země
mou vděčnost.