42.

Boží Velikosti,
svou hlavou stoupám
do Tvých vysokých, vyšších, nejvyšších
Skutečností.

Boží Dobroto,
svým srdcem se nořím
do Tvých hlubokých, hlubších,
nejhlubších Snů.