43.

Boží Velikosti,
říkáš mi:
„Můj synu, jen se pokus a spatři,
jak velký Jsem.“

Boží Dobroto,
říkáš mi:
„Mé dítě, jen plač a staň se
vším, čím Jsem.“